Kontingent for 2021-2022


Medlemmer over 12 år: kr 400,-

Mosjon (gymsal aktivitet): kr 50,-

SUPER-Innebandy: kr 100,-

Styremedlemmer: kr 100,-

Støttemedlemmer: kr 100,-