Vi har tatt sommerferie fra treningene på Special Olympics skolen. Følg med på vår facebook side for nyheter og dato for oppstart til høsten 22: https://www.facebook.com/specialolympicskarmoy 

SPECIAL OLYMPICS SKOLEN

Vi tilbyr allidrett med tett oppfølging for barn i alderen ca. 6-12 år. Målet er å inkludere barn i Special Olympics sin målgruppe til felleskap og utvikling innenfor idrettsfamilien: THE REVOLUTION IS INCLUTION! 

Vi er er en god gjeng med frivillige som er klare for å ta imot barna. Alle vi som er med, ønsker å bidra til at barn i målgruppen skal få positive opplevelser og samtidig utvikle seg i den "motoriske gullalderen" 😊
 
Skolen bygger på Norges idrettsforbunds retningslinjer for idrettskoler og barneidrett, samt Special Olympics organisasjonen sine visjoner og verdier. I løpet av en time gjennomfører vi aktiviteter med fokus på lek og mestring. Det er ingen krav til forkunnskaper. Er du usikker på om dette passer for ditt barn, så ta kontakt eller kom å besøk oss i hallen. Barna stiller med vanlig gymtøy og gjerne en drikkeflaske.  

Vi ønsker gjerne påmelding til Special Olympics skolen i forkant, men dette er ikke nødvendig. Foreldre/hjelpere til nye deltagere kan få innmeldingsskjema på trening.   

Påmeldingen med navn og alder på barnet sendes til:

jos@solstein.no

Det er ingen «bindingstid» og tilbudet er gratis. Det er fortløpende inntak og barna trenger ikke være med hele sesongen. Barn som deltar i allidretten blir innmeldt i Karmøy IBK uten kostnad for familien. Barna er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

Alle ledere/trenere tilknyttet tilrettelagt avdeling i Karmøy IBK må fremvise politiattest i henhold til idrettens regelverk.

Har du spørsmål kan følgende personer kontaktes:

Julie Logtu Rise mob 949 71 192/ julie-rise@hotmail.com

  Elling Allendes mob 922 67 762 / ellinghallendes@hotmail.com

Jan Olav Sørlie mob 913 43 244 (etter kl. 15. 00) / jos@solstein.no
 
Tilbudet er støttet av og samarbeider med klubbens sponsorer (se nettsiden vår), Karmøy kommune, Norges bandyforbund, Folkepulsen og Rogaland idrettskrets. Klubben er på jakt etter flere samarbeidspartnere for at vi skal kunne utvikle tilbudet vårt, og fremdeles la tilbudet være gratis. Ta kontakt hvis du vil bidra. 

Velkommen :-) 

Hilsen oss i Karmøy Innebandy klubb