For å arrangere en minirunde anbefaler vi følgende:

Lagene som skal være med på minirunde må selv bli enige om hvordan minirunde skal avholdes. Det kan være at et lag har ansvar for en oppgave eller en forelder har ansvar for oppgaven, dette må lagene bli enige seg imellom.

 Det anbefales at lagene finner følgende:

- ansvarlig dele ut medaljer

- ansvarlig for dommere

- ansvarlig for kiosk

- ansvarlig for sekretariatet

 

Før turnering:

 • Kamp oppsett er tilgjengelig på sorvestbandy.no, trykk på minirunder og finn din turnering.
 • Ta ut noen kopier som skal henges opp i hall, samt være tilgjengelig i sekretariat. (Har du ikke mulighet til å ta ut kopi, spør noen andre i laget/klubben)
 • Lag et oppsett, eller få foreldre til å si hva de kan gjøre av dugnadsarbeid. Fyll gjerne ut dugnadsmalen for å ha en oversikt over hvem skal gjøre hva og hvem skal levere hva.
 • Ta kontakt med dommeransvarlig i klubben, og book dommere, min. 2 uker før turneringsdato.
 • Ta kontakt med økonomi ansvarlig, for å ha penger/kortterminal og pris lister klar til turneringen.
 • Ta kontakt med leder eller daglig leder min. 2 uker før for å klare gjøre medaljer/premier.

 

Under turnering:

 • Få med foreldre til å sette opp vantene. Mål og klargjøre til turneringen.
 • Sett ut innbytterbenker langs banen
 • Ha vester tilgjengelig om noen trenger å låne.
 • Få speaker til å opplyse om kampene som skal starte, anbefaler at det opplyses om «neste kamp» 5 min før den skal starte. PS! Det er viktig å holde tidsskjema.
 • Sørg for å ha noen som rydder i hallen under vei. 

 

Etter turnering:

 • Alle spiller skal ha premie
 • Få med foreldre på lagene til å rydde vant, mål og søppel i hallen.
 • Pass på at alle kakefat og annet blir levert tilbake til eier.
 • Pakk sammen pengeskrin/kortterminal og lever dette til lagleder eller økonomileder ved første anledning.
 • Sørg for at hallen fremstår «ren og pen» når du forlater hallen. 

Dugnadsmal.xlsx