Styre Karmøy IBK 2020

Leder:
- Terje Olav Hagen

Nestleder:
- Elling Allendes

Sektretær:
-Fredik Jackson

Kasserer:
- Terje Olav Hagen

Styremedlemmer:
- Ingvil Klepsvik Sjo Fagerland
- Rune Kristiansen

Varamedlemmer:
- Aud Ellen ERiksen


Valgkomite:
- Vidar Jøsang

Kontrollutvalg
- Karin Lovise Tangjerd
- Aud-Iren Johannessen